تابلو علائم راهنمایی و رانندگی سامانه کانون آموزشگاه های کشور

همه تابلو ها اخطاری اخباری انتظامی محلی مکمل راهنمای مسیر برچسب ها
برآمدگی
برآمدگی
۲۶۸۹
راه از چپ باریک می شود
راه از چپ باریک می شود
۱۵۱۴
راه از راست باریک می شود
راه از راست باریک می شود
۱۱۸۴
چاله
چاله
۱۱۷۹
چراغ راهنما
چراغ راهنما
۱۰۰۵
دست انداز
دست انداز
۱۰۱۰
جاده دو طرفه
جاده دو طرفه
۹۷۴
راه لغزنده
راه لغزنده
۸۶۷
کارگران مشغول کارند
کارگران مشغول کارند
۸۸۹
خطر
خطر
۸۴۶
خطر سقوط در آب
خطر سقوط در آب
۸۶۷
جاده باریک می شود
جاده باریک می شود
۸۲۹
میدان
میدان
۸۳۳
به تابلو ایست نزدیک می شوید
به تابلو ایست نزدیک می شوید
۱۱۴۵
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
۱۲۵۲
پرتاب سنگ
پرتاب سنگ
۸۷۶
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۱۲۱۱
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۱۱۶۸
پیچ به چپ
پیچ به چپ
۷۷۱
پیچ به راست
پیچ به راست
۶۹۳
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
۱۱۵۰
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
۹۵۲
پل متحرک
پل متحرک
۷۳۶
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۷۰۱
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۶۶۳
سرازیری خطرناک
سرازیری خطرناک
۶۹۶
سربالایی خطرناک
سربالایی خطرناک
۶۱۷
شیب سرازیری ۱۰٪
شیب سرازیری ۱۰٪
۶۷۲
شیب سربالایی ۱۰٪
شیب سربالایی ۱۰٪
۶۲۶
شانه خطرناک
شانه خطرناک
۷۶۳
تقاطع
تقاطع
۶۹۶
تقاطع
تقاطع
۵۹۴
تقاطع
تقاطع
۵۷۷
تقاطع
تقاطع
۵۶۷
تقاطع
تقاطع
۵۶۰
تقاطع
تقاطع
۵۵۸
تقاطع
تقاطع
۵۳۴
تقاطع
تقاطع
۵۷۲
تقاطع
تقاطع
۵۹۷
تقاطع با راه آهن
تقاطع با راه آهن
۸۲۵
تقاطع با راه آهن دو خطه
تقاطع با راه آهن دو خطه
۱۰۸۰
تقاطع فرعی و اصلی
تقاطع فرعی و اصلی
۸۷۷
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۱۸۳۶
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۱۳۴۴
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
۱۰۷۱
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
۸۱۱
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
۸۰۳
تقاطع راه آهن با راهبند
تقاطع راه آهن با راهبند
۸۹۷
تقاطع راه آهن بدون راهبند
تقاطع راه آهن بدون راهبند
۸۱۲
تقاطع مسیر قطار شهری
تقاطع مسیر قطار شهری
۸۷۶
تراکم ترافیک
تراکم ترافیک
۶۰۸
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۶۰۲
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۵۵۶
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۵۷۴
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۵۰۸
عبور اطفال
عبور اطفال
۵۰۲
عبور اطفال
عبور اطفال
۴۹۳
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۵۱۹
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۵۰۴
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۵۰۹
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۴۷۱
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۵۰۲
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۴۶۵
جهت وزش باد شدید از چپ
جهت وزش باد شدید از چپ
۷۶۸
جهت وزش باد شدید از راست
جهت وزش باد شدید از راست
۶۷۶
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۷۵۱
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۶۹۹
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۶۳۹
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۷۰۰
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۵۴۲
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۴۵۰
آزاد راه
آزاد راه
۴۱۰
بسته بودن یکی از خطوط عبور
بسته بودن یکی از خطوط عبور
۵۲۸
بیمارستان
بیمارستان
۳۷۲
بن بست
بن بست
۳۵۰
چایخانه
چایخانه
۳۳۸
دستشویی
دستشویی
۳۲۳
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۴۸۶
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۴۶۱
ابتدای شهر
ابتدای شهر
۳۴۷
استراحتگاه (چادر)
استراحتگاه (چادر)
۳۸۴
استراحتگاه (کاروان)
استراحتگاه (کاروان)
۴۲۱
استراحتگاه
استراحتگاه
۳۶۲
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۳۵۱
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۳۳۳
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۳۱۶
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۲۹۸
هتل
هتل
۳۴۴
جایگاه سوخت
جایگاه سوخت
۳۳۰
کاهش خطوط عبور
کاهش خطوط عبور
۳۶۹
خط عبور برای گریز
خط عبور برای گریز
۵۰۹
محدوده پارک آزاد
محدوده پارک آزاد
۳۹۸
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
۶۴۸
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۶۰۰
منطقه محدودیت سرعت
منطقه محدودیت سرعت
۵۴۶
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
۶۱۶
مهمانسرا
مهمانسرا
۳۸۳
پارکینگ
پارکینگ
۳۲۶
پارکینگ مخصوص افراد معلول
پارکینگ مخصوص افراد معلول
۴۰۵
پارک سوار
پارک سوار
۳۶۵
پارک سوار
پارک سوار
۳۶۵
پارک سوار
پارک سوار
۳۳۷
پایان آزاد راه
پایان آزاد راه
۳۱۵
پایان محدوده پارک آزاد
پایان محدوده پارک آزاد
۴۱۰
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۳۲۷
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۲۹۷
پایان شهر
پایان شهر
۲۸۱
پایان شهر
پایان شهر
۲۸۲
پایان تونل
پایان تونل
۲۸۳
پست امدادی
پست امدادی
۳۰۸
پست امدادی
پست امدادی
۲۸۸
غذاخوری
غذاخوری
۳۰۳
سمت راست بن بست
سمت راست بن بست
۳۵۳
شروع محل پیاده روی
شروع محل پیاده روی
۴۳۹
سرعت توصیه شده
سرعت توصیه شده
۳۸۲
تعمیرگاه
تعمیرگاه
۳۲۷
تفرجگاه
تفرجگاه
۳۲۴
تلفن عمومی
تلفن عمومی
۲۹۲
تونل
تونل
۲۹۵
ورود به شهر
ورود به شهر
۳۰۳
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۳۱۵
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۲۹۴
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۲۹۱
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۲۹۵
خروجی از آزاد راه 200 متر
خروجی از آزاد راه 200 متر
۴۲۹
خروجی از آزاد راه 300 متر
خروجی از آزاد راه 300 متر
۳۵۷
خروجی از آزاد راه 100 متر
خروجی از آزاد راه 100 متر
۳۳۵
پایان محدوده توقف ممنوع
پایان محدوده توقف ممنوع
۴۱۰
پایان منطقه محدودیت سرعت
پایان منطقه محدودیت سرعت
۴۷۰
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۴۵۸
ایستگاه قطار شهری
ایستگاه قطار شهری
۴۰۲
ایستگاه اتوبوس
ایستگاه اتوبوس
۴۰۰
بوق زدن ممنوع
بوق زدن ممنوع
۵۰۴
دور زدن ممنوع
دور زدن ممنوع
۵۰۶
فقط گردش به چپ مجاز
فقط گردش به چپ مجاز
۶۱۰
فقط گردش به راست مجاز
فقط گردش به راست مجاز
۵۰۴
فقط عبور به چپ مجاز
فقط عبور به چپ مجاز
۵۶۶
فقط عبور به راست مجاز
فقط عبور به راست مجاز
۵۱۱
فقط عبور پیاده
فقط عبور پیاده
۴۸۱
فقط عبور اسب سوار
فقط عبور اسب سوار
۴۹۲
فقط عبور دوچرخه
فقط عبور دوچرخه
۴۱۶
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۵۶۴
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۵۳۱
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۴۸۷
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۴۴۲
فقط عبور مستقیم مجاز
فقط عبور مستقیم مجاز
۵۱۹
حداقل سرعت 40 کیلومتر
حداقل سرعت 40 کیلومتر
۶۰۳
حق تقدم عبور با شما
حق تقدم عبور با شما
۷۰۸
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
۸۸۳
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۵۱۳
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۴۷۷
ایست
ایست
۴۹۵
ایست
ایست
۴۷۸
جهت عبور در میدان
جهت عبور در میدان
۴۸۴
خیابان اصلی
خیابان اصلی
۵۳۰
خیابان یک‌طرفه
خیابان یک‌طرفه
۴۶۷
منطقه توقف ممنوع
منطقه توقف ممنوع
۴۹۷
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۶۸۴
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۵۳۲
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۴۹۹
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
۵۴۱
پایان خیابان اصلی
پایان خیابان اصلی
۴۳۳
پایان منطقه توقف ممنوع
پایان منطقه توقف ممنوع
۵۲۱
پایان تمام محدودیتها
پایان تمام محدودیتها
۶۵۶
پیش انتخاب مسیر
پیش انتخاب مسیر
۵۲۷
رعایت حق تقدم
رعایت حق تقدم
۵۴۴
سبقت برای کامیون ممنوع
سبقت برای کامیون ممنوع
۴۹۷
سبقت ممنوع
سبقت ممنوع
۴۴۴
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
۶۶۲
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
۵۷۱
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
۴۶۴
توقف ممنوع
توقف ممنوع
۴۳۵
عبور از هر دو سمت مجاز
عبور از هر دو سمت مجاز
۵۱۵
عبور از سمت چپ مجاز
عبور از سمت چپ مجاز
۴۲۶
عبور از سمت راست مجاز
عبور از سمت راست مجاز
۳۷۰
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
۵۴۹
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
۷۰۰
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
۵۰۲
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
۶۵۷
عبور چرخ دستی ممنوع
عبور چرخ دستی ممنوع
۴۵۴
عبور دوچرخه ممنوع
عبور دوچرخه ممنوع
۳۵۷
عبور گاری ممنوع
عبور گاری ممنوع
۳۴۲
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
۴۹۶
عبور کامیون ممنوع
عبور کامیون ممنوع
۳۶۵
عبور کامیون یدک دار ممنوع
عبور کامیون یدک دار ممنوع
۴۷۵
عبور خودرو با یدک ممنوع
عبور خودرو با یدک ممنوع
۴۹۱
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
۴۱۶
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
۴۹۸
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
۵۵۵
عبور موتور گازی ممنوع
عبور موتور گازی ممنوع
۴۴۰
عبور موتورسیکلت ممنوع
عبور موتورسیکلت ممنوع
۴۰۵
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
۶۰۹
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
۵۱۲
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
۴۴۱
عبور سواری ممنوع
عبور سواری ممنوع
۳۸۷
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
۴۴۰
ورود از هر دو طرف ممنوع
ورود از هر دو طرف ممنوع
۵۸۸
ایستادن ممنوع
ایستادن ممنوع
۴۲۳
گردش به چپ ممنوع
گردش به چپ ممنوع
۳۲۲
گردش به راست ممنوع
گردش به راست ممنوع
۳۲۸
حداکثر سرعت در خطهای عبور
حداکثر سرعت در خطهای عبور
۴۷۱
حداقل سرعت در خطهای عبور
حداقل سرعت در خطهای عبور
۴۹۸
حداقل سرعت در خط عبور
حداقل سرعت در خط عبور
۴۱۲
راه یک‌طرفه
راه یک‌طرفه
۳۵۱
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
۳۹۸
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
۳۹۳
پایان سبقت ممنوع
پایان سبقت ممنوع
۳۳۱
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
۵۴۱
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۴۱۵
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۳۵۸
ورود ممنوع
ورود ممنوع
۶۲۴
عبور پیاده ممنوع
عبور پیاده ممنوع
۳۴۸۴
حاشیه نمای چپ
حاشیه نمای چپ
۴۰۵
حاشیه نمای راست
حاشیه نمای راست
۴۱۳
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
۵۳۳
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
۴۵۶
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
۴۰۲
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
۳۸۸
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۵۱۸
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۴۷۴
جریان همگرا
جریان همگرا
۳۷۸
جریان همگرا
جریان همگرا
۳۴۱
نظارت با دوربین پلیس
نظارت با دوربین پلیس
۳۷۹
پایان جدا کننده
پایان جدا کننده
۴۱۱
شروع جدا کننده
شروع جدا کننده
۴۰۳
مدرسه
مدرسه
۴۲۲
حاشیه نمای دو طرفه
حاشیه نمای دو طرفه
۱۶۸۰
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
۶۶۷
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۷۷۶
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۵۳۳
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۴۸۰
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
۷۲۸
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۵۲۹
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۴۳۴
طول محدوده خطر
طول محدوده خطر
۴۳۴
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۵۳۱
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۴۳۲
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۵۱۳
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
۶۹۷
استراحتگاه (چادر) 500 متر
استراحتگاه (چادر) 500 متر
۴۰۵
مهمانسرا 500 متر
مهمانسرا 500 متر
۳۲۷
پارک سوار
پارک سوار
۳۵۹
پارک سوار
پارک سوار
۳۳۴
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۳۳۵
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۳۰۲
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۳۱۴
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۸۰
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۷۲
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۷۸
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۷۳
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۳۲۶
محدودیت سرعت در کشور همسایه
محدودیت سرعت در کشور همسایه
۶۵۸
راننده ناشنوا
راننده ناشنوا
۴۳۶
راننده معلول
راننده معلول
۳۷۸
خودرو طویل
خودرو طویل
۳۹۴
خودرو طویل
خودرو طویل
۵۲۲