تابلو علائم راهنمایی و رانندگی سامانه کانون آموزشگاه های کشور

همه تابلو ها اخطاری اخباری انتظامی محلی مکمل راهنمای مسیر برچسب ها
برآمدگی
برآمدگی
۲۶۸۸
راه از چپ باریک می شود
راه از چپ باریک می شود
۱۵۱۳
راه از راست باریک می شود
راه از راست باریک می شود
۱۱۸۳
چاله
چاله
۱۱۷۸
چراغ راهنما
چراغ راهنما
۱۰۰۴
دست انداز
دست انداز
۱۰۰۸
جاده دو طرفه
جاده دو طرفه
۹۷۳
راه لغزنده
راه لغزنده
۸۶۶
کارگران مشغول کارند
کارگران مشغول کارند
۸۸۸
خطر
خطر
۸۴۵
خطر سقوط در آب
خطر سقوط در آب
۸۶۶
جاده باریک می شود
جاده باریک می شود
۸۲۸
میدان
میدان
۸۳۲
به تابلو ایست نزدیک می شوید
به تابلو ایست نزدیک می شوید
۱۱۴۴
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
به تابلو رعایت حق تقدم نزدیک می شوید
۱۲۵۰
پرتاب سنگ
پرتاب سنگ
۸۷۵
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۱۲۱۰
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
پرواز هواپیما در ارتفاع کم
۱۱۶۷
پیچ به چپ
پیچ به چپ
۷۷۰
پیچ به راست
پیچ به راست
۶۹۲
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به چپ)
۱۱۴۹
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
پیچ های پی در پی (اولین پیچ به راست)
۹۵۱
پل متحرک
پل متحرک
۷۳۵
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۷۰۰
ریزش سنگ
ریزش سنگ
۶۶۱
سرازیری خطرناک
سرازیری خطرناک
۶۹۵
سربالایی خطرناک
سربالایی خطرناک
۶۱۶
شیب سرازیری ۱۰٪
شیب سرازیری ۱۰٪
۶۷۱
شیب سربالایی ۱۰٪
شیب سربالایی ۱۰٪
۶۲۵
شانه خطرناک
شانه خطرناک
۷۶۲
تقاطع
تقاطع
۶۹۵
تقاطع
تقاطع
۵۹۳
تقاطع
تقاطع
۵۷۶
تقاطع
تقاطع
۵۶۶
تقاطع
تقاطع
۵۵۹
تقاطع
تقاطع
۵۵۷
تقاطع
تقاطع
۵۳۳
تقاطع
تقاطع
۵۷۱
تقاطع
تقاطع
۵۹۶
تقاطع با راه آهن
تقاطع با راه آهن
۸۲۴
تقاطع با راه آهن دو خطه
تقاطع با راه آهن دو خطه
۱۰۷۹
تقاطع فرعی و اصلی
تقاطع فرعی و اصلی
۸۷۶
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن بدون راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۱۸۳۵
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن با راهبند نصب در ۳۰۰ متری
۱۳۴۲
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۱۰۰ متری
۱۰۷۰
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۲۰۰ متری
۸۱۰
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
تقاطع جاده و راه آهن در ۳۰۰ متری
۸۰۲
تقاطع راه آهن با راهبند
تقاطع راه آهن با راهبند
۸۹۶
تقاطع راه آهن بدون راهبند
تقاطع راه آهن بدون راهبند
۸۱۱
تقاطع مسیر قطار شهری
تقاطع مسیر قطار شهری
۸۷۵
تراکم ترافیک
تراکم ترافیک
۶۰۷
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۶۰۲
گذرگاه عابر پیاده
گذرگاه عابر پیاده
۵۵۵
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۵۷۲
عبور عابر پیاده
عبور عابر پیاده
۵۰۷
عبور اطفال
عبور اطفال
۵۰۱
عبور اطفال
عبور اطفال
۴۹۲
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۵۱۸
عبور دوچرخه سوار
عبور دوچرخه سوار
۵۰۳
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۵۰۸
عبور حیوانات وحشی
عبور حیوانات وحشی
۴۷۰
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۵۰۱
عبور حیوانات اهلی
عبور حیوانات اهلی
۴۶۴
جهت وزش باد شدید از چپ
جهت وزش باد شدید از چپ
۷۶۷
جهت وزش باد شدید از راست
جهت وزش باد شدید از راست
۶۷۵
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۷۵۰
ورود به راه اصلی از چپ
ورود به راه اصلی از چپ
۶۹۸
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۶۳۸
ورود به راه اصلی از راست
ورود به راه اصلی از راست
۶۹۸
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۵۴۱
افزایش خطوط عبور
افزایش خطوط عبور
۴۴۹
آزاد راه
آزاد راه
۴۰۸
بسته بودن یکی از خطوط عبور
بسته بودن یکی از خطوط عبور
۵۲۷
بیمارستان
بیمارستان
۳۷۱
بن بست
بن بست
۳۴۹
چایخانه
چایخانه
۳۳۷
دستشویی
دستشویی
۳۲۲
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۴۸۵
ابتدای منطقه مسکونی
ابتدای منطقه مسکونی
۴۶۰
ابتدای شهر
ابتدای شهر
۳۴۶
استراحتگاه (چادر)
استراحتگاه (چادر)
۳۸۳
استراحتگاه (کاروان)
استراحتگاه (کاروان)
۴۲۰
استراحتگاه
استراحتگاه
۳۶۰
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۳۵۰
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۳۳۲
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۳۱۵
گذرگاه پیاده
گذرگاه پیاده
۲۹۶
هتل
هتل
۳۴۳
جایگاه سوخت
جایگاه سوخت
۳۲۹
کاهش خطوط عبور
کاهش خطوط عبور
۳۶۸
خط عبور برای گریز
خط عبور برای گریز
۵۰۸
محدوده پارک آزاد
محدوده پارک آزاد
۳۹۷
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
محدوده توقف ممنوع در طول شبانه روز
۶۴۷
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۵۹۹
منطقه محدودیت سرعت
منطقه محدودیت سرعت
۵۴۵
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
مسیر توصیه شده برای وسایل سنگین
۶۱۵
مهمانسرا
مهمانسرا
۳۸۲
پارکینگ
پارکینگ
۳۲۵
پارکینگ مخصوص افراد معلول
پارکینگ مخصوص افراد معلول
۴۰۴
پارک سوار
پارک سوار
۳۶۴
پارک سوار
پارک سوار
۳۶۴
پارک سوار
پارک سوار
۳۳۶
پایان آزاد راه
پایان آزاد راه
۳۱۴
پایان محدوده پارک آزاد
پایان محدوده پارک آزاد
۴۰۹
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۳۲۶
پایان منطقه مسکونی
پایان منطقه مسکونی
۲۹۶
پایان شهر
پایان شهر
۲۸۰
پایان شهر
پایان شهر
۲۸۱
پایان تونل
پایان تونل
۲۸۲
پست امدادی
پست امدادی
۳۰۷
پست امدادی
پست امدادی
۲۸۷
غذاخوری
غذاخوری
۳۰۲
سمت راست بن بست
سمت راست بن بست
۳۵۲
شروع محل پیاده روی
شروع محل پیاده روی
۴۳۸
سرعت توصیه شده
سرعت توصیه شده
۳۸۱
تعمیرگاه
تعمیرگاه
۳۲۶
تفرجگاه
تفرجگاه
۳۲۳
تلفن عمومی
تلفن عمومی
۲۹۱
تونل
تونل
۲۹۴
ورود به شهر
ورود به شهر
۳۰۲
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۳۱۴
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۲۹۳
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۲۹۰
زیرگذر یا روگذر
زیرگذر یا روگذر
۲۹۴
خروجی از آزاد راه 200 متر
خروجی از آزاد راه 200 متر
۴۲۹
خروجی از آزاد راه 300 متر
خروجی از آزاد راه 300 متر
۳۵۷
خروجی از آزاد راه 100 متر
خروجی از آزاد راه 100 متر
۳۳۵
پایان محدوده توقف ممنوع
پایان محدوده توقف ممنوع
۴۰۹
پایان منطقه محدودیت سرعت
پایان منطقه محدودیت سرعت
۴۷۰
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
پایان محدوده توقف ممنوع در ساعات معین
۴۵۸
ایستگاه قطار شهری
ایستگاه قطار شهری
۴۰۲
ایستگاه اتوبوس
ایستگاه اتوبوس
۴۰۰
بوق زدن ممنوع
بوق زدن ممنوع
۵۰۳
دور زدن ممنوع
دور زدن ممنوع
۵۰۵
فقط گردش به چپ مجاز
فقط گردش به چپ مجاز
۶۰۹
فقط گردش به راست مجاز
فقط گردش به راست مجاز
۵۰۳
فقط عبور به چپ مجاز
فقط عبور به چپ مجاز
۵۶۵
فقط عبور به راست مجاز
فقط عبور به راست مجاز
۵۱۰
فقط عبور پیاده
فقط عبور پیاده
۴۸۰
فقط عبور اسب سوار
فقط عبور اسب سوار
۴۹۱
فقط عبور دوچرخه
فقط عبور دوچرخه
۴۱۵
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۵۶۳
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۵۳۰
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۴۸۶
فقط عبور دوچرخه و پیاده
فقط عبور دوچرخه و پیاده
۴۴۱
فقط عبور مستقیم مجاز
فقط عبور مستقیم مجاز
۵۱۸
حداقل سرعت 40 کیلومتر
حداقل سرعت 40 کیلومتر
۶۰۲
حق تقدم عبور با شما
حق تقدم عبور با شما
۷۰۷
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
حق تقدم عبور با وسیله نقلیه مقابل است
۸۸۱
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۵۱۲
ایست بازرسی (گمرک)
ایست بازرسی (گمرک)
۴۷۶
ایست
ایست
۴۹۴
ایست
ایست
۴۷۷
جهت عبور در میدان
جهت عبور در میدان
۴۸۳
خیابان اصلی
خیابان اصلی
۵۲۹
خیابان یک‌طرفه
خیابان یک‌طرفه
۴۶۶
منطقه توقف ممنوع
منطقه توقف ممنوع
۴۹۵
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۶۸۳
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۵۳۱
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
مسیر کامیون حامل کالای خطرناک
۴۹۸
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
پایان حداقل سرعت 40 کیلومتر
۵۴۰
پایان خیابان اصلی
پایان خیابان اصلی
۴۳۲
پایان منطقه توقف ممنوع
پایان منطقه توقف ممنوع
۵۲۰
پایان تمام محدودیتها
پایان تمام محدودیتها
۶۵۵
پیش انتخاب مسیر
پیش انتخاب مسیر
۵۲۶
رعایت حق تقدم
رعایت حق تقدم
۵۴۳
سبقت برای کامیون ممنوع
سبقت برای کامیون ممنوع
۴۹۶
سبقت ممنوع
سبقت ممنوع
۴۴۳
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
سرعت بیش از 40 کیلومتر بر ساعت ممنوع
۶۶۱
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
توقف در روزهای زوج هفته ممنوع
۵۷۰
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
توقف در روزهای فرد هفته ممنوع
۴۶۳
توقف ممنوع
توقف ممنوع
۴۳۴
عبور از هر دو سمت مجاز
عبور از هر دو سمت مجاز
۵۱۴
عبور از سمت چپ مجاز
عبور از سمت چپ مجاز
۴۲۵
عبور از سمت راست مجاز
عبور از سمت راست مجاز
۳۶۹
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
عبور با عرض بیش از دو متر ممنوع
۵۴۸
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
عبور با بار بیش از 6‌ تن بر هر محور ممنوع
۶۹۸
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
عبور با ارتفاع بیش از 3 متر ممنوع
۵۰۱
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
عبور وسایل نقلیه با وزن بیش از 7 تن ممنوع
۶۵۶
عبور چرخ دستی ممنوع
عبور چرخ دستی ممنوع
۴۵۳
عبور دوچرخه ممنوع
عبور دوچرخه ممنوع
۳۵۶
عبور گاری ممنوع
عبور گاری ممنوع
۳۴۱
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
عبور کامیون با طول بیش از 12 متر ممنوع
۴۹۵
عبور کامیون ممنوع
عبور کامیون ممنوع
۳۶۴
عبور کامیون یدک دار ممنوع
عبور کامیون یدک دار ممنوع
۴۷۴
عبور خودرو با یدک ممنوع
عبور خودرو با یدک ممنوع
۴۹۰
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
عبور خودروی کشاورزی ممنوع
۴۱۵
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
عبور کلیه وسایل نقلیه ممنوع
۴۹۷
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
عبور مستقیم و گردش به چپ مجاز
۵۵۴
عبور موتور گازی ممنوع
عبور موتور گازی ممنوع
۴۳۹
عبور موتورسیکلت ممنوع
عبور موتورسیکلت ممنوع
۴۰۴
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
عبور وسایل نقلیه با محموله خطرناک ممنوع
۶۰۸
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
عبور وسایل نقلیه موتوری ممنوع
۵۱۱
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
عبور فقط با زنجیر چرخ مجاز
۴۴۰
عبور سواری ممنوع
عبور سواری ممنوع
۳۸۶
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
عبور مستقیم و گردش به راست مجاز
۴۳۹
ورود از هر دو طرف ممنوع
ورود از هر دو طرف ممنوع
۵۸۷
ایستادن ممنوع
ایستادن ممنوع
۴۲۲
گردش به چپ ممنوع
گردش به چپ ممنوع
۳۲۱
گردش به راست ممنوع
گردش به راست ممنوع
۳۲۷
حداکثر سرعت در خطهای عبور
حداکثر سرعت در خطهای عبور
۴۷۰
حداقل سرعت در خطهای عبور
حداقل سرعت در خطهای عبور
۴۹۸
حداقل سرعت در خط عبور
حداقل سرعت در خط عبور
۴۱۲
راه یک‌طرفه
راه یک‌طرفه
۳۵۱
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
پایان محدودیت سرعت (40 کیلومتر)
۳۹۸
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
پایان سبقت ممنوع برای کامیون
۳۹۳
پایان سبقت ممنوع
پایان سبقت ممنوع
۳۳۰
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
رعایت فاصله کمتر از 70 متر ممنوع
۵۴۱
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۴۱۵
خط ویژه عبور
خط ویژه عبور
۳۵۸
ورود ممنوع
ورود ممنوع
۶۲۳
عبور پیاده ممنوع
عبور پیاده ممنوع
۳۴۸۲
حاشیه نمای چپ
حاشیه نمای چپ
۴۰۴
حاشیه نمای راست
حاشیه نمای راست
۴۱۲
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
حاشیه و جهت نما به چپ (گروهی)
۵۳۲
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
حاشیه و جهت نما به چپ (تکی)
۴۵۴
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
حاشیه و جهت نما به راست (گروهی)
۴۰۱
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
حاشیه و جهت نما به راست (تکی)
۳۸۶
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۵۱۷
هدایت مسیر یا جدا کننده
هدایت مسیر یا جدا کننده
۴۷۳
جریان همگرا
جریان همگرا
۳۷۷
جریان همگرا
جریان همگرا
۳۴۰
نظارت با دوربین پلیس
نظارت با دوربین پلیس
۳۷۸
پایان جدا کننده
پایان جدا کننده
۴۱۰
شروع جدا کننده
شروع جدا کننده
۴۰۲
مدرسه
مدرسه
۴۲۲
حاشیه نمای دو طرفه
حاشیه نمای دو طرفه
۱۶۷۷
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
در مواقع برف و یخبندان جاده لغزنده است
۶۶۶
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۷۷۵
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۵۳۲
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
اختصاص علائم انتظامی به گروه خاصی از وسایل نقلیه
۴۷۹
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
فاصله از محل نصب تابلو تا شروع قسمت خطر
۷۲۶
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۵۲۸
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
تقاطع فرعی یا اصلی در قوس
۴۳۳
طول محدوده خطر
طول محدوده خطر
۴۳۲
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۵۳۰
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۴۳۱
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
طول ممنوعیت با محدودیت پارکینگ
۵۱۲
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
باز یا بسته بودن جاده کوهستانی
۶۹۶
استراحتگاه (چادر) 500 متر
استراحتگاه (چادر) 500 متر
۴۰۴
مهمانسرا 500 متر
مهمانسرا 500 متر
۳۲۶
پارک سوار
پارک سوار
۳۵۸
پارک سوار
پارک سوار
۳۳۳
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۳۳۴
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۳۰۰
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۳۱۳
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۸۰
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۷۱
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۷۷
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۲۷۲
راهنمای مسیر
راهنمای مسیر
۳۲۵
محدودیت سرعت در کشور همسایه
محدودیت سرعت در کشور همسایه
۶۵۸
راننده ناشنوا
راننده ناشنوا
۴۳۵
راننده معلول
راننده معلول
۳۷۷
خودرو طویل
خودرو طویل
۳۹۳
خودرو طویل
خودرو طویل
۵۲۱