نگهداری وسیله نقلیه

فیلم های آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی


آموزش شیوه کارکرد وسیله نقلیه ، نقص فنی خودرو ، معاینه فنی و چگونگی سرویس و نگهداری خودرو

آشنایی با انواع نقص فنی ، نحوه گرفتن معاینه فنی و رعایت رانندگی ایمن

آشنایی با انواع نقص فنی ، نحوه گرفتن معاینه فنی و رعایت رانندگی ایمن

آشنایی با بوق ماشین ، پلاک خودرو و بررسی انواع پلاک

آشنایی با بوق ماشین ، پلاک خودرو و بررسی انواع پلاک

آشنایی با قسمت های مختلف خودرو و چگونگی نگهداری از آنها

آشنایی با قسمت های مختلف خودرو و چگونگی نگهداری از آنها

آشنایی با فیلتر روغن ، فیلتر هوا ، زمان تعویض و چگونگی تعویض فیلتر ها

آشنایی با فیلتر روغن ، فیلتر هوا ، زمان تعویض و چگونگی تعویض فیلتر ها

اطلاعات مورد نیاز در مورد تسمه تایم و وظایف مربوط به تسمه تایم

اطلاعات مورد نیاز در مورد تسمه تایم و وظایف مربوط به تسمه تایم

آشنایی با سیستم خنک کاری ، وظایف آن و نحوه صحیح نگهداری از آن

آشنایی با سیستم خنک کاری ، وظایف آن و نحوه صحیح نگهداری از آن

آشنایی با شیوه کارکرد خودرو و سیستم انتقال قدرت در ماشین

آشنایی با شیوه کارکرد خودرو و سیستم انتقال قدرت در ماشین

آشنایی با سیستم هدایت فرمان ، انواع آن و نحوه هدایت و کار کردن فرمان اتومبیل

آشنایی با سیستم هدایت فرمان ، انواع آن و نحوه هدایت و کار کردن فرمان اتومبیل

نیازهای خودرو به سیستم برق و اطلاعات لازم در مورد باتری و سیستم اگزوز

نیازهای خودرو به سیستم برق و اطلاعات لازم در مورد باتری و سیستم اگزوز

آموزش بهینه سازی مصرف سوخت ، شرایط حرکت خودرو ، بررسی عوامل افزایش مصرف سوخت

آموزش بهینه سازی مصرف سوخت ، شرایط حرکت خودرو ، بررسی عوامل افزایش مصرف سوخت