آیین نامه و قوانین راهنمایی و رانندگی


آشنایی با قوانین و علایم و مدارک راهنمایی و رانندگی

تعاریف اتومبیل ، راننده ، ظرفیت خودرو و مدارک مورد نیاز وسایل نقلیه

تعاریف اتومبیل ، راننده ، ظرفیت خودرو و مدارک مورد نیاز وسایل نقلیه

آشنایی با انواع گواهینامه رانندگی و چگونگی اعمال نمره های منفی گواهینامه

آشنایی با انواع گواهینامه رانندگی و چگونگی اعمال نمره های منفی گواهینامه

جدول شرایط و میزان اعمال نمرات منفی گواهینامه در صورت بروز تخلفات رانندگی

جدول شرایط و میزان اعمال نمرات منفی گواهینامه در صورت بروز تخلفات رانندگی

معرفی کارت شناسایی خودرو و مدارک ضروری مورد نیاز رانندگان وسایل نقلیه

معرفی کارت شناسایی خودرو و مدارک ضروری مورد نیاز رانندگان وسایل نقلیه

چگونگی بارگیری اصولی وسیله نقلیه ، انواع یدک کشی وسایل نقلیه و روش صحیح آن

چگونگی بارگیری اصولی وسیله نقلیه ، انواع یدک کشی وسایل نقلیه و روش صحیح آن

آموزش نام ، عنوان ، رنگ ، شکل و مفهوم علائم و تابلوها راهنمایی و رانندگی

آموزش نام ، عنوان ، رنگ ، شکل و مفهوم علائم و تابلوها راهنمایی و رانندگی

آشنایی با نام ، عنوان ، رنگ ، شکل و مفهوم تابلو های هشدار دهنده یا اخطاری

آشنایی با نام ، عنوان ، رنگ ، شکل و مفهوم تابلو های هشدار دهنده یا اخطاری

آشنایی با نام ، عنوان ، رنگ ، شکل و مفهوم تابلو های بازدارنده یا انتظامی

آشنایی با نام ، عنوان ، رنگ ، شکل و مفهوم تابلو های بازدارنده یا انتظامی

آشنایی با نام ، عنوان ، رنگ ، شکل و مفهوم تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری

آشنایی با نام ، عنوان ، رنگ ، شکل و مفهوم تابلوهای آگاهی دهنده یا اخباری

آشنایی با نام ، عنوان ، رنگ ، شکل و مفهوم تابلوهای انتخاب مسیر در رانندگی

آشنایی با نام ، عنوان ، رنگ ، شکل و مفهوم تابلوهای انتخاب مسیر در رانندگی

معرفی انواع خطوط هاشور ، خطوط زیگزاگ ، خطوط پارک و خطوط شطرنجی

معرفی انواع خطوط هاشور ، خطوط زیگزاگ ، خطوط پارک و خطوط شطرنجی

معرفی انواع چراغ های راهنمایی و رانندگی و کار برد هر یک از آنها در معابر

معرفی انواع چراغ های راهنمایی و رانندگی و کار برد هر یک از آنها در معابر

معرفی انواع پرچم و آموزش مفاهیم و انواع علائم دست پلیس و رانندگان

معرفی انواع پرچم و آموزش مفاهیم و انواع علائم دست پلیس و رانندگان

توضیح نحوه صحیح دور زدن با وسیله نقلیه در معابر و حرکت با دنده عقب

توضیح نحوه صحیح دور زدن با وسیله نقلیه در معابر و حرکت با دنده عقب

آموزش تعاریف ایستادن ، توقف ، محل ایستادن ، محل توقف و چگونگی توقف

آموزش تعاریف ایستادن ، توقف ، محل ایستادن ، محل توقف و چگونگی توقف

آشنایی با عوامل خطر ساز و تاثیرات جانبی مواد مخدر در حین رانندگی

آشنایی با عوامل خطر ساز و تاثیرات جانبی مواد مخدر در حین رانندگی

آشنایی با عوامل خطر ساز و عوامل تشدید دهنده خیرگی در حین رانندگی

آشنایی با عوامل خطر ساز و عوامل تشدید دهنده خیرگی در حین رانندگی

آشنایی با خطرات ناشی از سرعت بالا و چگونگی بروز حوادث ناشی از آن

آشنایی با خطرات ناشی از سرعت بالا و چگونگی بروز حوادث ناشی از آن

آشنایی با سرعت، سرعت مطمئنه و سرعت مجاز در راه های مختلف

آشنایی با سرعت، سرعت مطمئنه و سرعت مجاز در راه های مختلف

آموزش سبقت گرفتن ، نحوه سبقت مجاز وسایل نقلیه و مکان های مجاز سبقت

آموزش سبقت گرفتن ، نحوه سبقت مجاز وسایل نقلیه و مکان های مجاز سبقت

آشنایی با ماده 135 آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، محل سبقت مجاز و سبقت غیر مجاز

آشنایی با ماده 135 آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، محل سبقت مجاز و سبقت غیر مجاز

آشنایی با تعریف ، مفهوم و مباحث انواع حق تقدم عبور در عبور و مرور

آشنایی با تعریف ، مفهوم و مباحث انواع حق تقدم عبور در عبور و مرور

آشنایی با حق تقدم عبور در راه های فرعی و اصلی و حق تقدم عبور در دور زدن

آشنایی با حق تقدم عبور در راه های فرعی و اصلی و حق تقدم عبور در دور زدن

حق تقدم عبور در مسیر های مسدود ، کوهستانی و اعمال مجاز انواع وسایل نقلیه

حق تقدم عبور در مسیر های مسدود ، کوهستانی و اعمال مجاز انواع وسایل نقلیه

آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به گردش و نحوه گردش به چپ و گردش به راست

آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به گردش و نحوه گردش به چپ و گردش به راست

آشنایی با چگونگی رعایت فاصله ایمنی ، فاصله طولی و تشخیص زمان توقف

آشنایی با چگونگی رعایت فاصله ایمنی ، فاصله طولی و تشخیص زمان توقف

استفاده کنندگان آسیب پذیر چه کسانی هستند و چگونگی تشخیص آنها

استفاده کنندگان آسیب پذیر چه کسانی هستند و چگونگی تشخیص آنها

توجه به کودکان حین رانندگی و آشنایی با پلیس مدرسه

توجه به کودکان حین رانندگی و آشنایی با پلیس مدرسه

وظایف رانندگان در مواجه با دوچرخه سواران ، موتورسواران و حرکت گله

وظایف رانندگان در مواجه با دوچرخه سواران ، موتورسواران و حرکت گله

عوامل موثر در تصادفات و برخورد قانونی در قبال مقصرین تصادفات

عوامل موثر در تصادفات و برخورد قانونی در قبال مقصرین تصادفات

آیا میدانید مجازات رانندگانی که در کمک به مصدومین تصادف ، کوتاهی می کنند چیست ؟

آیا میدانید مجازات رانندگانی که در کمک به مصدومین تصادف ، کوتاهی می کنند چیست ؟

نحوه رانندگی در شرایط یخبندان و شرایط سخت

نحوه رانندگی در شرایط یخبندان و شرایط سخت

نحوه رانندگی در شرایط بارانی ، مه ، هوای طوفانی و هوای گرم

نحوه رانندگی در شرایط بارانی ، مه ، هوای طوفانی و هوای گرم

راه ها و نکات کلیدی در هنگام رانندگی در آزادراه ها و بزرگراه ها

راه ها و نکات کلیدی در هنگام رانندگی در آزادراه ها و بزرگراه ها

نحوه برخورد با ترکیدگی لاستیک ، تصادفات و کمک به اتومبیل های آتش گرفته

نحوه برخورد با ترکیدگی لاستیک ، تصادفات و کمک به اتومبیل های آتش گرفته

آشنایی با قوانین مختلف راهنمایی و رانندگی و تخلفات مربوطه

آشنایی با قوانین مختلف راهنمایی و رانندگی و تخلفات مربوطه