۳۱۰۰

اصلاح آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی در جلسه مورخ 27 مهرماه 1401 هیئت وزیران

اصلاح آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی در جلسه مورخ 27 مهرماه 1401 هیئت وزیران

هیئت وزیران در جلسه صبح روز 27 مهرماه 1401 خود به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، با اصلاح یک ماده از آیین نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی درخصوص شرایط فعالیت مؤسس و مدیر آموزشگاه‌های مذکور موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در راستای سهولت کسب و کار و تمدید مجوز برای دارندگان پروانه آموزشگاه‌های رانندگی، مصوب کرد شرط دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مؤسس و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برای مدیر آموزشگاه‌های رانندگی، صرفاً برای آن دسته از آموزشگاه‌هایی که پس از ابلاغ این آیین نامه پروانه تأسیس اخذ نموده اند، معتبر خواهد بود.