گالری ویدئوها

گالری ویدئوها خانه
 • موتور سوار بی احتیاط

  تصادفات

 • تصادف در پمپ بنزین

  تصادفات

 • تصادف شدید زنجیره ای در بزرگراه حقانی

  تصادفات

 • لیز خوردن ماشین بدون زنجیر چرخ

  تصادفات

 • راننده‌ی یک خودروی سواری با بی احتیاطی در رانندگی و سرعت غیرمجاز، جان خود را به خطر انداخت.

  تصادفات