گالری ویدئوها

گالری ویدئوها خانه
 • ایمن برانیم

  فرهنگ

 • ترافیک و تصادف به علت لایی کشیدن توسط رانندگان بی فرهنگ

  فرهنگ

 • جاده فیروزکوه تصادف شده و مردم در تونل برای عبور ماشین های امدادی راه را باز کردند.

  فرهنگ

 • عاقبت پارک نکردن بین خطوط

  فرهنگ

 • دویست نفر در 177 ماشین، همان تعداد با قطار شهری

  فرهنگ

 • فرهنگ سازی ترافیک

  فرهنگ

 • فرهنگ رانندگی

  فرهنگ

 • فرهنگ رانندگی عدم استفاده از تلفن همراه

  فرهنگ

 • عبور از خط ویژه در تونل با صندوق باز،برای ثبت نشدن پلاک خودرو توسط دوربین ها

  فرهنگ

 • به این میگن هنر! تبدیل ماشینهای کثیف به اثر هنری

  فرهنگ

 • نتیجه نگاه نکردن به جلو هنگام رانندگی

  فرهنگ

 • جاد‌ه‌ای برای صرفه جویی در مصرف برق/ نروژ

  فرهنگ

 • گاهی‌وقت‌ها یک قدم یا یک ثانیه هم میتونه توی مرگ و زندگی تاثیر بذاره ...

  فرهنگ

 • فرهنگ رانندگی در بعضی شهرها

  فرهنگ

 • ارتقاء فرهنگ رانندگی - بین خطوط برانیم

  فرهنگ

 • راننده به اصطلاح زرنگ نباشیم!

  فرهنگ

 • کودکان و فرهنگ رانندگی

  فرهنگ

 • فرهنگ رانندگی

  فرهنگ