نگهداری وسیله نقلیه

نگهداری وسیله نقلیه فیلم آموزشی خانه
در این فصل با برخی از قسمت های خودرو آشنا شده و شرایط بهینه نگهداری خودرو را آموزش می بینید. همچنین نکات مهمی درباره سرویس و نگهداری خودرو و دوره های زمانی برای این امر در این فصل به اطلاع شما خواهد رسید. کنترل تایرها، سیستم خنک کاری، سیستم ترمز، سیستم تعلیق و هدایت خودرو و همچنین نحوه تعویض تایر پنچر در خودرو نیز در این فصل به شما آموزش داده می شود.

بخش اول

بخش اول

این بخش به شما نحوه گرفتن معاینه فنی وانواع نواقص فنی را آموزش میدهد.همچنین شما میتوانید یاد بگیرید چگونه رانندگی ایمن داشته باشید .

بخش دوم

بخش دوم

در این بخش به شما در مورد تایرها وضرورت وجود تایرهای سالم را آموزش خواهیم داد.

بخش سوم

بخش سوم

شما باید بتوانید زمانی که اتومبیل شما پنچر میشود آن را تعویض کنید ما در این بخش شما را با چگونگی پنچری ونحوه تعویض آن آشنا میکنیم.

بخش چهارم

بخش چهارم

در این بخش به شما سیستم ترمز ونحوه صحیح برخورد با سیستم ترمز آموزش خواهیم داد.

بخش پنجم

بخش پنجم

شما در این بخش با بوق خودرو آشنا می شوید هر خودرویی دارای پلاک مشخص می باشد شما در این بخش با انواع آن آشنا می شوید.

بخش ششم

بخش ششم

می خواهیم در این بخش را شما با قسمتهای مختلف خودرو آشنا کنیم. برای داشتن اتومبیل سالم باید از آن نگهداری کنید این بخش چگونگی نگهداری از خودرو را به شما آموزش میدهد.

بخش هفتم

بخش هفتم

برای داشتن اطلاعات مورد نیاز در مورد فیلتر روغن به ویدئوی مقابل گوش کنی می خواهیم شمارا با فیلتر روغن آشنا کرده وزمان وچگونگی تعویض آنرا به شما آموزش دهیم.

بخش هشتم

بخش هشتم

این بخش اطلاعات لازم درمورد تسمه تایم وهمچنین وظایف تسمه تایم را به شما خواهد گفت.

بخش نهم

بخش نهم

می خواهیم شما را با سیستم خنک کاری خودرو آشنا کنیم . در این بخش علاوه بر آموزش چگونگی کار کردن این سیستم به شما اجزای سیستم خنک کاری را نشان میدهیم.

بخش دهم

بخش دهم

خودروی شما چگونه کار میکند برا یاینکه اطلاع داشته باشید به این بخش توجه فرمایید در این قسمت می خواهیم شما را با سیستم انتقال قدرت آشنا کنیم.

بخش یازده

بخش یازده

این بخش به شما سیستم هدایت وفرمان را تعریف وانواع آنرا بیان می کند . در این بخش نحوه هدایت وکار کردن فرمان را آموزش میدهیم.

بخش دوازده

بخش دوازده

خودروی شما جهت حرکت به سیستم برق نیاز دارد در این بخش می خواهیم نیاز های خودرو به سیستم برق و اطلاعات لازم در مورد باتری وسیستم اگزوز اتومبیل راآموزش دهیم.

بخش سیزده

بخش سیزده

این بخش به شما نحوه بهینه سازی سوخت را آموزش می دهد و همچنین عواملی که باعث افزایش مصرف سوخت می شود و شرایط حرکت خودرو آشنا می کند.