آیین نامه، قوانینريال محدودیت ها

آرشیو خبرها خانه

عدم ارائه خدمات شماره گذاری به خودروی شرکت ها در صورت انجام بغل نویسی خارج از ضابطه تعیین شده


معاون عملیات ترافیک پلیس راهور شرایط و ضوابط مربوط به بغل نویسی خودروهای وابسته به شرکت های خصوصی را اعلام نمود.


 به گزارش خبرنگار سایت راهور معاون عملیات ترافیک پلیس راهور ناجادر خصوص شرایط و ضوابط مربوط به بغل نویسی خودروهای وابسته به شرکت های خصوصی گفت :با عنایت به این که ماده 207 آئین نامه راهنمایی و رانندگی اشعار می دارد: «نصب هرگونه علائم و پلاك هاي متفرقه و همچنين الصاق يا نصب يا نقش هرنوع آگهي ، نوشته، عكس بر روي بدنه دروني و بيروني و شيشه هاي وسايل نقليه ممنوع است .مگر بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد شوراي عالي هماهنگي كشور و به تصويب وزير كشور خواهد رسيد» در این خصوص هم ضوابط مربوط به تبليغات در ناوگان حمل و نقل عمومي كشور از سوی وزارت کشور صادر گردیده است و پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا مسئولیت صدور مجوز بغل نویسی برای خودروهای وابسته به شرکت های خصوصی را برعهده دارد.


سرهنگ داود قاسمیان اذعان داشت :همانطور که مشخص است عدم توجه به جلو در بروز تصادفات جزء علل اصلی بوده که طی چند سال اخیر درصد بالایی را به خود اختصاص داده است. یکی از عواملی که باعث عدم توجه به جلو و حواس پرتی در زمان رانندگی به ویژه برای سایر رانندگان و حتی عابران پیاده را فراهم می کند، وجود اشکال و تصاویر تبلیغاتی خارج از ضوابط برروی خودروها می باشد.


وی افزود:در حال حاضر پلیس راهنمایی و رانندگی برای ارائه خدمات به شرکت های درخواست کننده نصب بغل نویسی این آمادگی را دارد برابر دستورالعمل صادره با دریافت مدارک لازم نسبت به صدور مجوز در کوتاه ترین زمان ممکن برای درخواست هایی که مدارک کامل داشته باشند، اقدام لازم را به عمل آورد. شرکت هایی که خودروهای وابسته به آنان در استان محل فعالیت ،تردد دارند باید به راهنمایی و رانندگی استان مراجعه نمایند و در صورتی که محدوده فعالیت آنها در چند استان یا سراسر کشور باشد، مدارک را برای معاونت عملیات ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ارسال نموده تا از این طریق مجوز صادر گردد.


مدارکی که شرکت ها باید ارائه نمایند عبارتند از:


1-ارائه نامه درخواست صدور مجوز بغل نويسي برای خودروها درفرم سربرگ شركت با امضاء شخص مدير عامل برای پلیس راهنمایی و رانندگی.

2- اصل اساسنامه شركت همراه با كپي يا كپي برابر اصل شده محضري.

3- اصل گواهينامه ثبت علامت تجاري همراه با کپی یا کپی برابر اصل شده محضري.

4- آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي همراه با تغییرات آن.

5-تصویری واضح از علامت تجاری ثبت شده(لوگوی شرکت).

6-مدارک خودرو (برگه عدم خلافی – کپی شناسنامه خودروها)

7- چنانچه خودروها به نام شخص است قرارداد كاري بنام مالك خودرو و راننده مربوطه با شركت الزامي است.

8-در زمان تمديد مجوز، ارائه عكس از چند دستگاه از خودروها الزامی است.


معاون عملیات ترافیک پلیس راهور افزود:نکته قابل ملاحظه این است که پلیس راهنمایی و رانندگی برابر مقررات صرفا مجاز است علامت تجاری یا نام شرکت را برای نصب به عنوان بغل نویسی برروی خودروها تایید و مجوز را صادر نماید. در صورتی که خودروها فاقد مجوز بوده یا ضوابط تعیین شده در مجوز در خصوص محل نصب یا ابعاد را رعایت ننمایند و مرتکب تخلف شوند مامورین اجرائی در صورت مشاهده نسبت به صدور برگه جریمه اقدام خواهند نمود و همچنین به مراکز شماره گذاری ابلاغ گردیده از ارائه خدمات به خودروهایی که دارای بغل نویسی بدون مجوز یا بدون رعایت ضوابط می باشند تا زمان اخذ مجوز یا رفع اثر بغل نویسی جلوگیری به عمل آوردند.


در پایان جا دارد از مدیران آن دسته از شرکت ها که در این چند سال همکاری لازم را با پلیس در زمینه رعایت ضوابط بغل نویسی داشته اند، تشکر و قدردانی نمایم.

 

 

 

منبع www.rahvar120.ir

به اشتراک بگذارید :