آیین نامه، قوانینريال محدودیت ها

آرشیو خبرها خانه

گزارش همایش معرفی سامانه ی آموزش و آزمون الکترونیک آئین نامه ی راهنمایی و رانندگی


در تاریخ 18 اسفند 96 جلسه ی هماهنگی و معرفی سامانه ی آموزش و آزمون الکترونیک آئین نامه ی راهنمایی و رانندگی (تنها سامانه ی مورد تائید پلیس راهور ناجا) با حضور مدیران و مدرسان آموزشگاه های رانندگی استان تهران و همکاران پلیس راهور کشور تشکیل گردید .


 

((بسمه تعالی))

گزارش همایش معرفی سامانه ی آموزش و آزمون الکترونیک آئین نامه ی راهنمایی و رانندگی

 

در تاریخ  18 اسفند 96 جلسه ی هماهنگی و معرفی سامانه ی آموزش و آزمون  الکترونیک آئین نامه ی راهنمایی و رانندگی (تنها سامانه ی مورد تائید پلیس راهور ناجا) با حضور مدیران و مدرسان  آموزشگاه های رانندگی استان تهران و همکاران پلیس راهور کشور ، از جمله آقایان جناب سرهنگ اسدیان جانشین پیشین مرکز تحقیقات پلیس راهور ، جناب سرهنگ آقایی معاونت اجرایی پیشین پلیس راهور ناجا و جناب آقای قربانی رئیس خدمات و منابع پلیس راهور ناجا تشکیل گردید .
در این جلسه سرهنگ آقایی طی ایراد سخنرانی بر لزوم تغییر در شیوه و ساختار آموزشی آئین نامه راهنمایی و رانندگی و ارائه ی آموزشهای صحیح تائید شده و قابل دسترس برای همه ی مردم و ایجاد مرجع قابل اعتماد ،جهت مدرسین  و متقاضیان گواهینامه یا رانندگان ، بر بستر اینترنت تاکید کردند ، همچنین تاثیر شیوه های نوین بر درصد قبولی هنرجویان آموزشگاهها و در نهایت ، رعایت مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی در سطح بالاتر را از تاثیرات سامانه ی جدید دانستند .

سرهنگ اسدیان نیز ارتباط بین میزان حوادث ترافیکی و شیوه های آموزشی در ایران و سایر کشور ها را بررسی نمودند .

در این همایش کارگاه آموزشی ، نحوه ی کار با سامانه ranande.ir برگزار گردید و امکانات گسترده ی سامانه نیز  بصورت  شفاف توضیح داده شد .
در پایان جلسه مدیران و نمایندگان دفاتر آموزش رانندگی سطح شهر تهران نسبت به تهیه ی کارت اشتراک سامانه اقدام نمودند.

به اشتراک بگذارید :