آیین نامه، قوانینريال محدودیت ها

آرشیو خبرها خانه

در بیمه شخص ثالث خودرو، شرکت بیمه‌گر، دیه چند نفر را در هر حادثه پرداخت می کند؟


لازم به ذکر است که تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه میشود.


 

به اشتراک بگذارید :