آیین نامه، قوانینريال محدودیت ها

آرشیو خبرها خانه

هموطنان گرامی آیا میدانید؟


هموطنان گرامی آیا میدانید؟


 عابر پیاده در صورت تصادف در اتوبان و بزرگراه ها با خودروهای عبوری ، کارشناس تصادفات شخص عابر را در کروکی صددرصد مقصر اعلام خواهد نمود ولی شرکت بیمه گر خودرو حتی درصورتی که عابر صددرصد مقصر باشد باید کل دیات و صدمات وارده بر عابر را جبران نماید و مقصر بودن عابر تاثیری به میزان پرداخت خساراتش ندارد.

منبع : ارتقا فرهنگ رانندگی

به اشتراک بگذارید :