آیین نامه، قوانینريال محدودیت ها

آرشیو خبرها خانه

نکته مهم و جالب در خصوص پاره شدن تسمه تایم !!!


با یه حرکت ساده میتونید بفهمید تسمه پاره شده یا نه و از نابود شدن موتور در هنگام استارت زدن بعد از پاره شدن تسمه جلوگیری کنید !


 تسمه تایم هیچوقت در حالت ایستاده پاره نمیشه ! پاره شدن تسمه تایم بیشتر در حال حرکت مخصوصا در جاده امکان داره رخ بده. پس اگر در حال حرکت ماشین خاموش شد به هیچ عنوان استارت نزنید!!!

با یه حرکت ساده میتونید بفهمید تسمه پاره شده یا نه و از نابود شدن موتور در هنگام استارت زدن بعد از پاره شدن تسمه جلوگیری کنید !

اگر این اتفاق افتاد به هیچ عنوان استارت نزنید. ماشین رو بذارید دنده یک و خودرو رو هُل بدین. اگه ماشین تو دنده بود و حرکت کرد تسمه پاره شده و باید با مکانیک سیار تماس بگیرین. ولی اگه ماشین حرکت نکرد یعنی تسمه سالمه.

منبع : ارتقا فرهنگ رانندگی

به اشتراک بگذارید :