آیین نامه، قوانینريال محدودیت ها

آرشیو خبرها خانه

نکته مهم و جالب در خصوص پاره شدن تسمه تایم !!!


با یه حرکت ساده میتونید بفهمید تسمه پاره شده یا نه و از نابود شدن موتور در هنگام استارت زدن بعد از پاره شدن تسمه جلوگیری کنید !