آیین نامه، قوانینريال محدودیت ها

آرشیو خبرها خانه

خبر بد برای مالکان خودروهایی با قیمت بیش از ۱۴۰ میلیون تومان


همتی گفت : مسئولیت افراد نسبت به تصادفات با خودروهای گران قیمت حل شده .اتومبیل متعارف عبارت است از اتومبیلی که ارزش آن نصف دیه همان سال باشد.


 عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی در نشست خبری دیروز خود گفت: قیمت متعارف خودرو ۱۴۰ میلیون تومان است و اگر به گلگیر ماشین ۲۸۰ میلیون تومانی خسارت بزنید شما به اندازه نصف خسارت مسئول هستید.

همتی گفت : مسئولیت افراد نسبت به تصادفات با خودروهای گران قیمت حل شده .اتومبیل متعارف عبارت است از اتومبیلی که ارزش آن نصف دیه همان سال باشد.

مثلا دیه کامل امسال 280 میلیون تومان است پس اتومبیل متعارف از نظر قانون 140 میلیون تومان است.بنابراین اگر شما به هر خودرویی صدمه بزنید که ارزش آن بیش از 140 میلیون تومان باشد ، به نسبت این 140 میلیون در خسارت به آن مسئولیت دارید.

برای مثال اگر شما با گلگیر یک خودروی 280 میلیونی برخورد کنید نصف خسارت آن را باید پرداخت کنید و یا اگر به خودروی 420 میلیونی برخورد کنید یک سوم  خسارت به عهده شما است.

منبع : ارتقا فرهنگ رانندگی

به اشتراک بگذارید :