آیین نامه، قوانینريال محدودیت ها

آرشیو خبرها خانه

اموزش ومهارت رانندگی


بیشتر_بدانیم


 کاربرد اهرم زیر لبه آینه

زمان رانندگی در شب، وقتی توسط نوربالای وسیله نقلیه پشت سرتان میدان دیدتان را از دست میدهید، کافیست اهرم زیر لبه آینه را به پایین بکشید.

منبع : ارتقاء فرهنگ ترافیکی

به اشتراک بگذارید :