آیین نامه، قوانینريال محدودیت ها

آرشیو خبرها خانه

سیستم جدید نیسان بنام Canto


سیستم جدید نیسان بنام Canto


 سیستم جدید نیسان بنام Canto، در زمان شتابگیری، ترمز یا دنده‌عقب رفتن خودرو به شکل صوتی هشدار داده وبه عابران پیاده اجازه می‌دهد تافهم بهتری از حضور خودرو در اطراف خود داشته باشند

منبع : ارتقاء فرهنگ ترافیکی

به اشتراک بگذارید :