فیلم های آموزش رانندگی

در این بخش آیین نامه رانندگی ( کلیه نکات فنی خودرو ، قوانین و مقررات رانندگی) ار طریق فیلم و انیمشن آموزش داده می شود.

آزمون آیین نامه رانندگی

در این بخش می توانید علاوه بر سنجش میزان یادگیری ، آمادگی خود را در آزمونهای آیین نامه رانندگی افزایش دهید.

حافظه و تابلوها

در این بخش جهت ماندگاری بیشتر تابلوها، علائم و تابلوهای آیین نامه رانندگی از طریق جعبه لایتنر آموزش داده می شود.

تابلوها و نشانها

در این بخش کلیه تابلوها و علائم آیین نامه رانندگی از طریق دسته بندی شکل و محتوا طبقه بندی و آموزش داده میشود.

این سامانه طی 5 سال همکاری مداوم و با نظارت و مشاوره کارشناسان مجرب پلیس راهور ناجا جهت ارتقاء سطح فرهنگ ترافیکی و کاهش آمار تصادفات تهیه شده است. بر اساس بررسی های انجام شده و نتایج و آمار حاصله، درصد یادگیری و ماندگاری مطالب آیین نامه رانندگی در ذهن کاربران این سامانه 2.5 برابر بیشتر از سایرین بوده و همچنین درصد قبولی استفاده کنندگان از این سامانه در آزمون رانندگی 3 برابر بیشتر از استفاده کنندگان از شیوه های سنتی آموزش رانندگی می باشد.

ثبت نام کنید

آیا می دانید این سامانه چه امکاناتی دارد ؟

با عضویت در این سامانه کلیه بخش های آیین نامه رانندگی ، قوانین و مقررات و نکات فنی خودرو به وسیله فیلم و انیمیشن آموزش داده می شود. تابلوها از طریق جعبه لایتنر که بر اساس منحنی فراموشی ذهن طراحی شده در حافظه شما ماندگار می شود. و برای سنجش میزان تسلط به مطالب آموزشی بیش از 45 آزمون رانندگی الکترونیک در نظر گرفته شده است و نتایج آزمونها در بخش کارنامه ثبت می گردد.

ویژه اعضا
کاربر مهمان
تابلوها و نشانها
انیمیشن های آموزش رانندگی 240 دقیقه 10 دقیقه
نکات فنی خودرو 90 دقیقه
آزمون های آیین نامه رانندگی 45 آزمون 4 آزمون
تابلوها و حافظه 5 مرحله یک مرحله
کارنامه آزمون رانندگی

ناظرین و مشاورین سامانه

آخرین خبرها